Wij realiseren de meeste oplossingen op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Pragmatische intake waarin de oplossing gevisualiseerd wordt.  / businessbehoeften geidentificeerd worden.
  • Het afbakenen van een Minimum Viable Product (lijst van minimale vereisten) waaraan de oplossing moet voldoen en de inspanning die het mag kosten.
  • Realisatie in een flexibel model met daarin een voorkeur voor Low of No Code oplossingen om in een kort tijdsbestek maximaal ondersteunend te zijn aan de in te vullen behoefte.   
  • Regie op realisatie door de klant zelf op dagelijkse of wekelijkse basis. U kan zelf bepalen binnen de kaders van de MVP invullen waar er extra of minder inspanning in gestoken dient te worden om zodoende het project naar eigen wens in te vullen.

Er zijn ook klanten die de tijd/kunde niet in huis hebben om zelf een dermate actieve rol in het proces in te nemen. Hier kunnen we met onze partners ondersteunen in de verkennende fase zodat er een totaal visueel beeld ontstaat vóór realisatie.